– Bütçe Görüşmelerinde Kalaycı’dan açıklama

0
1082

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada “Kamu çalışanları, emekliler, engelliler ve gazilerimizin sorunlarını” gündeme getirdi.
Kamuda liyakati esas alacak personel rejimi uygulamaya konulması gerektiğini belirten Kalaycı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
“Kamuda ücret adaletini sağlayacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, işe girişte, ilerleme ve yükselmede objektif, liyakati esas alacak bir personel rejiminin uygulamaya konulması ihtiyacı devam etmektedir. Kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici, vekil, fahri, ücretli ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması son bulmalıdır, mevcut çalışanlar kadrolara alınmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı tümden kaldırılmalı ve bu sınıfta görev yapan personel kurumlarında genel idare hizmetleri kadrolarına alınmalıdır.
Sağlık hizmetlerinden alınan katılma payları emeklilerden alınmamalı.
Emeklilerimizin yıllarca hizmet verdikten sonra geçim kaygısı duymadan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini temin etmek devletin önemli ve öncelikli görevlerinden biridir. Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli, emeklilere büyümeden tam pay verilmeli ve sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılma payları emeklilerden alınmamalıdır.
Kamuda engelli kotaları artırılmalı ve münhal kadrolara süratle atama yapılmalı.
Engellilere yönelik birçok hizmet uygulamaya konulmuş olmakla birlikte, hâlen engellilerin sorunları bulunmaktadır. Engellilerin en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Engellilerin işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir. Bu amaçla kamuda engelli kotaları artırılmalı ve münhal kadrolara süratle atama yapılmalıdır.
engelli öğretmen adaylarımız şubat ayı atamasında 1.200 kontenjan istiyor. Sizin de buna destek vereceğinize inanıyorum.
Muhtaç engelli aylığı bağlanmasında kendi geliri esas alınmalı.
Muhtaç engelli aylığı bağlanmasında kendi gelirinin esas alınmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca, doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların malul sayılabilmesi sağlanmalıdır.
Terörle mücadelede gazi olanlara da ÖTV’siz araç alma imkânı verilmeli.
Gazilerimize ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak devlet ve millet olarak hepimizin vazifesidir. Şehitlerin ve vefat eden gazilerin ana ve babalarına bağlanan aylık her biri için asgari ücretin net tutarından az olmamak üzere artırılmalıdır. Şehit çocuklarının hepsine iş hakkı verilmelidir. Terörle mücadelede gazi olanlara da ÖTV’siz araç alma imkânı verilmelidir. Gazilerimize ikinci istihdam hakkı verilmelidir.
Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimize 3.600 günde emekli olabilme hakkı tanınmalıdır. Kore ve Kıbrıs gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda şeref aylığı bağlanmalı, tümüne onurla ve gururla taşıyacakları madalyaları verilmelidir.
Terörle mücadelede malul sayılmayan gazilerimize, gazilik madalyası verilmeli.
Terörle mücadelede büyük kahramanlık gösteren, malul sayılmayan gazilerimize öncelikle gazilik madalyası verilmelidir. Kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmeleri sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım muafiyeti tanınmalıdır.
Çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmalı.
Ülkemizde asgari ücret belirlenirken Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri göz ardı edilmekte, TÜİK tarafından hesaplanan 1 işçinin geçim şartları için gerekli harcama tutarı dikkate alınmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Ayrıca, asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını gerekli görüyoruz.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz