Kalaycı’dan Engeliler Hakkında Basın Açıklaması

11 Mayıs 2017

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM’de Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, MHP olarak verdiğimiz Meclis Araştırması açılmasına dair önerge üzerine yaptığı konuşmanın basın açıklaması yaptı.

Kalaycı açıklamasında şu ifadelere yer verdi ; “Engelli Vatandaşların sorunları yılın tamamında gündemin ön sıralarında olmalı. Engelli vatandaşlarımızı hatırlamak ve beklentilerini hatırlatmak için sadece 10-17 Mayıs engelliler haftasını ya da 3 Aralık engelliler gününü beklemek hakkaniyetli ve insaflı bir tutum değildir. Engellilerin arzu, istek ve ihtiyaçları yılın tamamında gündemin ön sıralarında yer almalıdır. Türkiye’deki engellilerin belirlenmesi ile ilgili olarak en son çalışma 2002 yılında yapılmıştır. Buna göre ülke nüfusunun yüzde 12,3’ü engelli olarak hayatını sürdürmektedir. Aradan geçen on beş yıllık süre içinde engellilerle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılmamış, 2010 yılında sadece veri tabanındaki engelli vatandaşlarımızın sorun ve beklentileri çalışması yapılmıştır. Bugün itibariyle engellilerin sayısı, engel durumu, eğitim, sağlık ve istihdam durumları sağlıklı şekilde bilinmemektedir. Bu konuda kapsamlı bir çalışma mutlaka yapılmalıdır.

Engellilerin en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Her insanın yapabileceği bir iş vardır ve engelliler de onların niteliklerini dikkate alan uygun bir eğitim ve rehabilitasyondan geçirildikleri zaman çalışabilirler, üretime katılabilirler.
Engellilere yönelik istihdam politikaları büyük ölçüde kota tekniğine dayanmaktadır. Ülkemizde kamu kurumlarının çalıştırmak zorunda olduğu engelli kontenjan oranı %3’tür. Dünyada engelli kotası ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır.
Devlet Personel Başkanlığının Nisan 2017 verilerine göre; kamuda engelli memur kontenjanı 62.912, çalışan engelli memur sayısı 48.947 olup, açık engelli kontenjanı 13.967’dir. Engelli memur kontenjanının yüzde 22’si açık durumdadır. En fazla açık kontenjan, 9.236 ile Milli Eğitim Bakanlığında bulunmaktadır.
Engelli öğretmenlerle ilgili geçtiğimiz aylarda 1500 kontenjan için atama öngörülmesine karşın tümüne atama yapılmamıştır. Atama bekleyen engelli öğretmenlerin branşları dikkate alınarak bir atama süreci planlanması ve uygulanması beklenirken, sayısı-branşı belli olan engelli öğretmenlere keyfe keder bir kadro dağıtımına gidilmiştir. Bazı bölümlere hiç kontenjan verilmemiş, bazılarına mevcuttan fazla, bazılarına ise mevcudun altında kontenjan verilerek mağduriyetin devam etmesine neden olunmuştur.
Engelli bireylerin öncelikle işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmalarının temini amacıyla, kamuda engelli kotaları yüzde 5’e çıkartılmalı ve açık bulunan engelli kontenjanlarına süratle atama yapılmalıdır.
Engelliler haftası münasebetiyle bu yıl içinde yapılacak atamaya dair şimdiden engellilere müjde verilmeli ve en az 10 bin kadro tahsisi yapılmalıdır. Engelli kamu personeli seçme sınavlarının daha sıklıkla yapılması dikkate alınmalıdır. Engelliler, hizmetli kadrolarına değil, niteliklerine uygun kadrolara atanmalı, mevcut hizmetli memurların da genel idare hizmetlerinde ilgili kadrolara geçirilmeleri sağlanmalıdır.
İhtiyaç içinde bulunan engellilere bağlanan aylıklar da çok yetersiz durumdadır. Bugün engelli yakını ve engelli aylığı 350 TL, ağır engelli aylığı ise 525 lira düzeyindedir. Engelli aylıklarının iyileştirilmesi gerekmektedir, çünkü bu aylıklarla geçimlerini sağlamaları mümkün değildir.
Engelli aylığı verilmesinde muhtaçlık kriterinin kendi geliri yerine aile gelirine göre belirlenmesi, birçok engellinin aylığının kesilmesine yol açmıştır. Yersiz ödenen aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edilmesine dair düzenlemeler yapılsa da, bu düzenlemeler ödenen aylıkların geri alınmasını önlemiş, ancak soruna kalıcı bir çözüm getirmemiştir. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için engellilerin muhtaçlığının belirlenmesinde “hane başına düşen gelir” uygulamasından vazgeçilip, kişisel gelir uygulamasına dönülmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların araştırılarak, gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını öneriyoruz. Bu konuda tüm milletvekillerimizin aynı görüşte olduğunu düşünüyor, desteklerini bekliyoruz.”

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık